INNOVA
C O N S U L T I N G ----- hjemmeside under opbygning
CE-mærkning

Virksomheder, som fremstiller blivende stål- og aluminiumkonstruktioner skal kunne gennemføre CE-mærkning af deres produkter, når de leveres til bygge- og anlægssektoren.

For at kunne CE-mærke virksomhedens produkter, skal virksomheden være certificeret i henhold til DS/EN 1090.


Lad INNOVA consulting hjælpe dig igennem processen.

INNOVA consulting tager hånd om projektet fra start til slut, så du kan fokusere på din kernekompetence. 

Der skal opbygges et produktionsstyrings- og et kvalitetssikringssystem, som opfylder kravene i DS/EN 1090.

Til dette formål hjælper vi med at;

 – Definere udførelsesklasse
 – Finde de direktiver og harmoniserede standarder, der gælder for produktet.
 – Kontroller produktsspecifikke krav
 – Indsamle alle de relevante data i produktspecifikationen 
 – Udarbejde den nødvendige tekniske dokumentation
 – Udarbejde EF-overensstemmelseserklæring
 – Designe CE-mærket
 – Implementere kvalitetssystemet
 – Skabe kontakt til bemyndiget organ 

Dertil kommer, at INNOVA consulting rådgiver virksomheden omkring udarbejdelse af svejseprocedurer og opkvalificering af personale gennem relevante certifikater og uddannelse af svejsekoordinator.